Vue de CasselVue de Cassel
©Vue de Cassel|Destination Coeur de Flandre
Wettelijke informatie

Wettelijke informatie

COÖRDINATEN
Toeristische dienst van de bestemming Coeur de Flandre, waarvan de hoofdzetel gevestigd is te 222 BIS RUE DE VIEUX BERQUIN 59190 Hazebrouck

JURIDISCHE INFORMATIE EN PERSOONLIJKE VRIJHEDEN
In overeenstemming met de gewijzigde wet 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, is deze site aangegeven bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) onder het nummer (CNIL-nummer)

Tijdens uw bezoek aan deze site kan u gevraagd worden persoonlijke informatie over uzelf in te voeren (naam, telefoonnummer, adres, enz.).

Wij delen u mee dat deze via een formulier of anderszins verzamelde gegevens in geen geval, noch kosteloos, noch tegen betaling, zullen worden doorgegeven aan derden, natuurlijke personen of rechtspersonen.

Deze informatie stelt ons in staat u beter te leren kennen, in uw behoeften te voorzien en u een kwaliteitsdienst te verlenen.

RECHT VAN TOEGANG, RECTIFICATIE EN SCHRAPPING
In toepassing van artikel 27 van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, hebt u recht op toegang, rectificatie, wijziging en verwijdering van de u betreffende gegevens. U kunt dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar contact@coeurdeflandre.fr

EIGENDOM VAN RECHTEN
Alle elementen van deze website zijn eigendom van de redacteuren van deze website, met uitzondering van elementen van partners.

De bescherming van de website www.coeurdeflandre.fr is derhalve onderworpen aan de nationale en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendomsrechten.

Bijgevolg is elke gehele of gedeeltelijke reproductie en/of weergave en/of herdistributie, op welke elektronische of andere drager dan ook, nu of in de toekomst, verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

Evenzo worden de gegevensbanken beschermd door de wet die van toepassing is op de compilatie van gegevens. Elke extractie of poging tot extractie, hetzij geheel of gedeeltelijk, kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overtreder.

HET LEGGEN VAN HYPERLINKS
Wij informeren u dat www.coeurdeflandre.fr elke internetsite of elk ander medium toestemming geeft om de site te citeren of een hypertekstlink aan te maken naar het adres www.coeurdeflandre.fr

De toestemming om een verbinding tot stand te brengen geldt voor elk medium, met uitzondering van de media die inbreuk kunnen maken op de openbare orde en de goede zeden. Wij behouden ons het recht voor bezwaar te maken tegen deze machtiging.

CREDITS

Grafisch ontwerp, creatie website, hosting: Raccourci www.raccourci.fr

SIT : Tourinsoft

Fotocredits: Toeristische dienst van Coeur de Flandre – Heuvelland Toerisme – Westtoer – Résonance.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Sluiten